Tống Quang Tân

Tống Quang Tân
Đánh giá
5 (1 votes)
  • Mã số: GS181
  • Năm sinh: 09/05/1989
  • Giới tính: Nam
  • Hiện là: Giáo viên
  • Phương tiện: Xe máy
  • Sống tại: Trường THCS Tiên Phương - Chương Mỹ - Hà Nội
  • Quê quán: Chương Mỹ - Hà Nội
  • Khoa: Tin Học
  • Đơn vị học tập công tác: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
  • Cập nhật lần cuối: 15/06/2018

Tự giới thiệu

Tôi đã học tập và tốt nghiệp cử nhân tin học tại trường Đại học sư phạm Hà Nội 2, nay đang học thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin trường Học viện Công nghệ Bưu chính viên thông. Tôi đã có kinh nghiệm giảng dạy 5 năm bộ môn tin học tại Trường Tiểu học Tiên Phương - Huyện Chương Mỹ và Trung Tâm GDNN - GDTX Huyện Chương Mỹ.

Gọi ngay cho chúng tôi

0979481988

Các ảnh đính kèm (0)

Bảng học phí

Môn học Lớp Học phí
Tin Học Lớp 3 200 nghìn đồng
Tin Học Lớp 4 200 nghìn đồng
Tin Học Lớp 5 200 nghìn đồng
Tin Học Lớp 6 200 nghìn đồng
Tin Học Lớp 7 200 nghìn đồng
Tin Học Lớp 8 200 nghìn đồng
Tin Học Lớp 9 200 nghìn đồng
Tin Học Lớp 10 200 nghìn đồng
Tin Học Lớp 11 200 nghìn đồng
Tin Học Lớp 12 200 nghìn đồng

Thời gian rảnh

Thứ Sáng Chiều Tối
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Chủ nhật

Gọi ngay cho chúng tôi

0979481988

Gia sư các môn liên quan

Xem thêm

Tống Quang Tân

Môn dạy: Giáo viên

Đánh giá:

Lê Hữu Trí

Môn dạy: Sinh viên tốt nghiệp

Đánh giá:

Lưu Hồng Lê

Môn dạy: Sinh viên

Đánh giá:

Hoàng Thị Hải

Môn dạy: Sinh viên

Đánh giá:

Phạm Minh Đức

Môn dạy: Giáo viên

Đánh giá:

Nguyễn Thị Hải

Môn dạy: Sinh viên

Đánh giá:

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Môn dạy: Sinh viên

Đánh giá:

Nguyễn Ngọc Mai

Môn dạy: Sinh viên

Đánh giá:

Trần Duy Khánh

Môn dạy: Sinh viên

Đánh giá:

Dương Quốc Tuấn

Môn dạy: Sinh viên

Đánh giá:

Trần Thùy Dương

Môn dạy: Sinh viên

Đánh giá:

Phùng Ngọc Lưu Ly

Môn dạy: Sinh viên

Đánh giá:

Gia sư các lớp liên quan

Xem thêm

Trần Duy Khánh

Môn dạy: Sinh viên

Đánh giá:

Trần Thùy Dương

Môn dạy: Sinh viên

Đánh giá:

Nguyễn Quốc Hùng

Môn dạy: Giáo viên

Đánh giá:

Nguyễn Ngọc Mai

Môn dạy: Sinh viên

Đánh giá:

Phùng Ngọc Lưu Ly

Môn dạy: Sinh viên

Đánh giá:

Dương Quốc Tuấn

Môn dạy: Sinh viên

Đánh giá:

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Môn dạy: Sinh viên

Đánh giá:

Môn dạy: Sinh viên

Đánh giá: